กิจกรรมเพื่อสังคมประชาสัมพันธ์

เครือซีพีเปิดโครงการเพื่อความยั่งยืน ดันบริษัททั่วโลกทำกิจกรรมเพื่อสังคม

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี เปิดเผยว่า ซีพีได้ประกาศขับเคลื่อนโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานในทุกประเทศทั่วโลก ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในเชิงรุกในทุกพื้นที่ที่เครือฯมีธุรกิจ เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2563

โดยในส่วนของผลการดำเนินงานนั้น ปัจจุบันเดินมาครึ่งทางของเป้าหมายแล้ว โดยบรรลุเป้าหมายได้บางข้อ อาทิ การแสดงความโปร่งใสของการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืนผ่านการเปิดเผยข้อมูลในรายงานความยั่งยืนของเครือฯประจำปี ซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจใน 21 ประเทศทั่วโลก ตลอดจนการสนับสนุนเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มเปราะบาง มากกว่า 100,000 ราย

ส่วนเป้าหมายอื่น ส่วนใหญ่มีความก้าวหน้าตามแผนงานและเริ่มขยายผลออกสู่หน่วยงานในต่างประเทศ เช่น ด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน และการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ ขณะที่เป้าหมายที่มีความก้าวหน้าน้อยกว่าแผนงาน คือการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยรายได้ ที่กำลังเร่งดำเนินการในปี 2562-2563 นอกจากนั้น ยังมีเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมขึ้นมา คือการลดการใช้พลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย ให้สามารถนำมาใช้ซ้ำ ใช้ใหม่ หรือย่อยสลายได้ 100% ภายในปี 2568

ทั้งนี้โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืนดีเด่น ครั้งที่ 2 ปี 2561 มีโครงการที่ได้รางวัล 28 โครงการ ได้แก่ โครงการเฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า, โครงการส้มปลอดภัยคนไทยยิ้มได้, โครงการสามเณรปลูกปัญญานานาชาติ, โครงการกองทุนเงินดูแล Spring Pink ในจีน และโครงการสถานรับเลี้ยงเด็กฉุกเฉิน สหรัฐอเมริกา.

Show More

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
Close